35-A Energiabsorber

  • Sale
  • Regular price
Tax included.


Denne Climax absorberer mod. 35 sammen med en sikkerhets sele er et essensiell element for et sikkert fallsikkrings system. 35-A er designet for beskyttelse under installasjon av stillas. Y designet på sikkrings stroppen sørger for at brukeren er sikkret til strukturen til en hver tid. 

Forankringsstroppen består av to vridde polyamid tree-tråd med et diameter på 14mm og en stor motstand mot trekkraft.

2 tilkobling mod 31: retningsbestemt stål tilkobling med et automatisk lukke system passende for koblinger til brede diameter strukturer MBL: 22kN. 54mm åpning,

Lengde: 1.75m